Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

monamour
7263 96e1 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vianiskowo niskowo
monamour
1734 b544 500
Reposted frombeer beer vialost-in-space lost-in-space
monamour
0263 3db3 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaviajero viajero
8690 9b74

petalier:

@weheartit /entry/203080132/via/ballet09

August 10 2017

monamour

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viatinygingergirl tinygingergirl
6022 74f1 500
Reposted fromwit wit viaCarridwen Carridwen
monamour
Reposted fromFlau Flau viaKik4s Kik4s
monamour
5974 a147 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutofmyhead outofmyhead
3067 2464

rickmoony:

newcrunchyp0rnflakes:

Well… the rains gotta stop somewhere

Oh my god, someone has footage of it! I remember one time my dad, lil brother, and I were leaving a Ryan’s. We were waiting for a chance to hop onto the road and in the distance we just saw everything turn grey. We saw it come closer and closer and come to find out it was rain!

It was just a wall of rain - the end of the rain, really. I’ve never seen it again, but it’s so cool to see footage of the edge of rain!

Reposted frommediocredonut mediocredonut viadevloque devloque
monamour
monamour
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
monamour
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viaoutofmyhead outofmyhead
9805 d1e2 500

burnedbymarshmallow:

Really want to see this

Reposted fromSPANDEXUAL SPANDEXUAL viaKik4s Kik4s
monamour
4131 290d
Reposted fromteijakool teijakool viajarlaxle jarlaxle
1361 2d21

unstress:

Send me “Lotus” for a promo to 65k+ dashes

Reposted fromtosiaa tosiaa viahumane humane
monamour
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaoutofmyhead outofmyhead
monamour
2749 acd5
Reposted frombruxa bruxa viaallinone allinone
monamour
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamessinhead messinhead

May 12 2017

monamour
Reposted fromtfu tfu viamrsciastko mrsciastko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl