Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

monamour
Reposted fromtfu tfu viamrsciastko mrsciastko
4387 2741
Reposted fromtosiaa tosiaa viamarysia marysia
monamour
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viamrsciastko mrsciastko
monamour
5459 f3ab
Reposted fromlaters laters viamrsciastko mrsciastko
1391 abc5 500
5167 5418 500
Reposted fromDegari Degari viasiostra siostra
monamour
5952 3d25 500
Reposted fromoll oll viaAmericanlover Americanlover

May 03 2017

monamour
6896 e315 500
monamour
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viapannalu pannalu
monamour
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies

brandoboss99:

energizerbun-nay:

trying to spell necessary like

That’s more letters than nesseccessary

April 15 2017

monamour

March 19 2017

monamour
7757 1ddd 500
Reposted fromfungi fungi viaathalis athalis
monamour
9705 a506
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
monamour
Reposted frompunisher punisher viaaaaddicted aaaddicted

March 07 2017

monamour
6270 c76a
Reposted fromkaiee kaiee viacoernel coernel
7037 e3ae 500

historicaltimes:

Poland redenominates the zloty. 10000 zloty is now worth 1 zloty. January 1 1995

via reddit

Keep reading

monamour
Wiesz, to jest ten moment kiedy budzisz się przy nim rozczochrana, bez makijażu i czujesz się swobodnie. A On nie wstydzi się przy Tobie płakać. Wiesz, że nawet gdy sam jest bardzo zmęczony to i tak zrobi Ci kawę a Ty upieczesz jego ulubione ciasto, mimo, że nie umiesz - to się nauczysz. Będziesz zawsze pierwszą osobą do której zadzwoni w ważnych chwilach a Ty będziesz zawsze miała do kogo napisać o tym, jak bardzo się boisz, czekając w poczekalni u dentysty. Ta chwila, gdy w sklepie zastanawiasz się co by zjadł na kolację, a On wstaje rano żeby pójść do sklepu po Twoją ulubioną drożdżówkę. Zawsze jest po Twojej stronie, mimo, że wie jak bardzo się mylisz, a Ty zawsze mówisz mu, że jest najlepszy bez względu na to co mówią inni. Wiesz, że zawsze odprowadzi Cię do domu gdy wypijesz zbyt dużo wina z koleżankami a Ty nie będziesz złościć się za to, że naprawiając Twój telefon popsuł go jeszcze bardziej i teraz już zupełnie nie działa. Wiesz, że nawet mimo ciężkiego dnia będziesz mogła schować się w jego ramionach a On będzie lubił z Tobą spać mimo tego, że ciągle go budzisz w nocy. Te wszystkie chwile gdy myślicie o sobie i wiecie, że takiej drugiej osoby nie spotka się nigdy i nigdzie. To jest coś co nazywamy bliskością.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl