Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 29 2020

monamour
monamour
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viatoosadtocry toosadtocry
monamour
monamour
6473 8123
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoosadtocry toosadtocry
2488 f6db
Reposted fromtwice twice viatoosadtocry toosadtocry
monamour

February 04 2018

monamour
7263 96e1 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianiskowo niskowo
monamour
1734 b544 500
Reposted frombeer beer vialost-in-space lost-in-space
monamour
0263 3db3 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viatoosadtocry toosadtocry
8690 9b74

petalier:

@weheartit /entry/203080132/via/ballet09

August 10 2017

monamour

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viatinygingergirl tinygingergirl
6022 74f1 500
Reposted fromwit wit viaCarridwen Carridwen
monamour
Reposted fromFlau Flau viaKik4s Kik4s
monamour
5974 a147 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutofmyhead outofmyhead
3067 2464

rickmoony:

newcrunchyp0rnflakes:

Well… the rains gotta stop somewhere

Oh my god, someone has footage of it! I remember one time my dad, lil brother, and I were leaving a Ryan’s. We were waiting for a chance to hop onto the road and in the distance we just saw everything turn grey. We saw it come closer and closer and come to find out it was rain!

It was just a wall of rain - the end of the rain, really. I’ve never seen it again, but it’s so cool to see footage of the edge of rain!

Reposted frommediocredonut mediocredonut viadevloque devloque
monamour
monamour
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
monamour
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viaoutofmyhead outofmyhead
9805 d1e2 500

burnedbymarshmallow:

Really want to see this

Reposted fromSPANDEXUAL SPANDEXUAL viaKik4s Kik4s
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl